HISTORIE ŠKOLY

HISTORIE VSA

1. Období 1. 9. 1993 – 31. 8. 1995

Název školy:                   Veřejně správní akademie Brnohist 1

Studijní středisko              - studijní středisko Vyškov

Škola zařazena do sítě škol:         10. 12. 1992 pod č. j.: 24215/92
Zahájení činnosti školy:                  1. 9. 1993
Zahájení výuky:                            1. 9. 1993

Charakteristika školy: Střední odborná škola, zajišťující maturitní, kvalifikační a specializační studium

Zřizovatel:                 PhDr. Jiří Venclík
Ředitel:                      PhDr. Jiří Venclík
Zástupce ředitele:     Dr. František Lukeš

První zpráva o nové škole: RT ROVNOST


Ve školním roce  1993/1994 byla zahájena výuka:
Čtyřleté maturitní studium
Pomaturitní kvalifikační studium v Brněhist 2
Pomaturitní kvalifikační studium ve studijním středisku Vyškov
Dálkové studium v Brně
Dálkové studium ve studijním středisku Vyškov

VSA zabezpečuje v rámci „R“ programu MŠMT ČR přípravu romské populace k přijímacím zkouškám na střední školy.

1994 – schválena Magistrátem města Brna NADACE VSA.

2. Období 1. 9. 1995 – 31. 8. 1997

Název školy: Veřejně správní akademie a Právní gymnázium při VSA               

Škola zařazena do sítě škol: 23. 2. 1995 pod č. j.:30691/94-61
Zahájení činnosti školy:         1. 9. 1995
Zahájení výuky:                    4. 9. 1995

Charakteristika školy:  Nový typ předprofesně orientovaného čtyřletého gymnázia,  připravující žáky cíleně pro studium právnických nebo ekonomicko správních fakult univerzit.

Zřizovatel:             PhDr. Jiří Venclíkhist 3
Ředitel:                  PhDr. Jiří Venclík
Zástupce ředitele: Dr. František Lukeš

1. 6. 1995            první maturity na VSA


Název školy:  Veřejně správní akademie Vyškov

Škola zařazena do sítě škol:  1. 9. 1996 pod č. j. 27652/95-23
Zahájení činnosti školy:         1. 9. 1996
Zahájení výuky:                     1. 9. 1996

Charakteristika školy:    Střední odborná škola, zajišťující maturitní a maturitní kvalifikační a specializační studium

Zřizovatel:        PhDr. Jiří Venclík
Ředitel:            PhDr. Jiří Venclík

Školní rok 1996/1997:    Zahájeno pomaturitní kvalifikační studium ve Vyškově. Zahájeno dálkové kvalifikační studium ve Vyškově


3. Období 1. 9. 1997 – 31. 8. 2001   hist 4  

Od 1. 9. 1997      Transformace na obchodní společnost ze zákona (Společnost s ručením omezeným)

Ze studijních středisek Brno a Vyškov se staly dvě samostatné obchodní společnosti s totožným zřizovatelem a ředitelem

Název školy Brno:  Veřejně správní akademie a Právní gymnázium při VSA, SOŠ a vyšší odborná škola, s. r. o.

Škola zařazena do sítě škol:         25. 9. 1997 pod č. j. 30416/97-61
Zahájení činnosti školy:                 1. 9. 1997
Zahájení výuky:                             1. 9. 1997    

Charakteristika školy:  Střední a vyšší odborná škola s Právním gymnáziem zajišťující úplně střední odborné, úplně střední a vyšší odborné studium.

Zřizovatel:              PhDr. Jiří Venclík
Ředitel:                  PhDr. Jiří Venclík – do 30. 11. 2000
Zástupce ředitele:     Dr. František Lukeš – do 30. 11. 2000hist 5
Ředitel:                    Dr. František Lukeš – od 1. 12. 2000
Zástupce ředitele:    Ing. Ondřej Venclík – od 1. 12. 2000    

    
Název školy Vyškov:  Veřejně správní akademie, střední a vyšší odborná škola, s. r. o.       
                        


Škola zařazena do sítě škol:  1. 9. 1997 pod č. j. 28805/97-61
Zahájení činnosti školy:         1. 9. 1997
Zahájení výuky:                     1. 9. 1997

                        
Zřizovatel:     PhDr. Jiří Venclík
                       Dr. František Lukeš
Ředitel:          Ing. Ondřej Venclík    
               
Červen 2001    poslední maturity VSA
    hist 6

4. Období od 1. 9. 2001            

Název školy:  Veřejně správní akademie-vyšší odborná škola, s. r. o.
                           
Další místo poskytovaného vzdělávání:  Odloučené pracoviště Břeclav

Škola zařazena do sítě škol:   1. 9. 2001 pod č. j. 19 989/2001-21
Zahájení činnosti školy:          1. 9. 2001
Zahájení výuky:                      1. 9. 2001

Charakteristika školy:    Vyšší odborná škola, poskytující tříleté denní a čtyřleté
                                        dálkové vzdělávání

Zřizovatel:               PhDr. Jiří Venclík
                                Ing. Ondřej Venclík
Ředitel:                    PhDr. Jiří Venclík
Zástupce ředitele:   Doc. PhDr. Jan Sapák
    hist 7

Název školy Vyškov:  Veřejně správní akademie-Vyšší odborná škola, s. r. o.    

Škola zařazena do sítě škol:      1. 9. 2001
Zahájení činnosti školy:             1. 9. 2001
Zahájení výuky:                         1. 9. 2001

Charakteristika školy:    Vyšší odborná škola, poskytující tříleté denní a čtyřleté
                                                     dálkové vzdělávání

Zřizovatel:     PhDr. Jiří Venclík
                      Dr. František Lukeš
Ředitel:         PhDr. Jiří Venclík
                     Ing. Ondřej Venclík – od 1. 2. 2002

              
2003                Akreditace ZOZ – Finanční hospodaření územních samosprávních celků a jeho přezkum

                        Akreditace ZOZ – Evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
    
                        Škola pověřena rekvalifikací pro pracovní činnost „Personalista“.hist 8

30. 6. 2005      Ukončení činnosti ředitele školy v Brně Dr. Františka Lukeše


6. Období od 1. 7. 2005 dosud

Název školy: Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s. r. o.

Zřizovatel:     PhDr. Jiří Venclík
                      Ing. Ondřej Venclík
                      Mgr. Jiří Venclík
    
Ředitel:                    Ing. Ondřej Venclík
Zástupce ředitele:   Mgr. Jiří Venclík     

1. 8. 2005            Ředitelem Veřejně správní akademie – Vyšší odborné školy s. r.o. ve Vyškově – Mgr. Jiří Venclík        

1. 9. 2006            Sloučení škol VSA Brno, s. r. o. a VSA Vyškov, s. r. o.

Název školy:       Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s. r. o.hist 9

Zřizovatel:   PhDr. Jiří Venclík
                    Ing. Ondřej Venclík
                    Mgr. Jiří Venclík

Ředitel: Ing. Ondřej Venclík
Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Venclík

1. 9. 2011   Ukončení činnosti místa poskytovaného vzdělávání Břeclav

                   Současná místa poskytovaného vzdělávání: Brno, Vyškov

 

 

 

 

 

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1
615 00 Brno

tel.: +420 548 215 829
e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

mapa brno

Informační systém školy

isvos prihl