Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

ONLINE

ONLINE

Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola ( VOŠ)

Za dobu své existence naše VOŠ rozšířila nabídku vzdělávacích programů. Veřejně správní akademie vstoupila do povědomí široké veřejnosti jako prestižní odborná škola, připravující absolventy s vysokým uplatněním na trhu práce.

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. je nejstarší a největší VOŠ v ČR, připravující pracovníky veřejné správy.
Škola byla založena v roce 1992 a od školního roku 1993/1994 zahájila vzdělávání v prvním ročníku.
Za dobu své existence naše VOŠ rozšířila nabídku vzdělávacích programů. Veřejně správní akademie vstoupila do povědomí široké veřejnosti jako prestižní odborná škola, připravující absolventy s vysokým uplatněním na trhu práce.

Vyšší odborné vzdělávání poskytujeme v denní, dálkové a kombinované formě.

Denní forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.)
Dálková forma vzdělávání trvá 4 roky (8 období š. r.)
Kombinovaná forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.)

Ke vzdělávání na VOŠ jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyšší odborné vzdělávání je realizováno dle akreditovaných vzdělávacích programů. V současnosti jsme rozšířili nabídku vzdělávání o další obory mimo veřejnou správu.

Studovat můžete :

Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost
Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost
Zaměření: Veřejná správa, Administrativa justice

Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost
Vzdělávací program: 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení
Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení

Naše škola poskytuje v těchto akreditovaných vzdělávacích programech (jejich podrobný rozpis naleznete v odkazu Informace o vzdělání, Obory vzdělání) vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělávání a praktickou přípravu. Výuka probíhá způsobem podobným vysokoškolskému způsobu vzdělávání. Součástí vyššího odborného vzdělávání je odborná praxe, která se uskutečňuje v každém ročníku vzdělávání v předepsaném rozsahu stanoveném vzdělávacím programem. Na odborné praxi si studenti nejen ověřují získané teoretické poznatky, ale dobu praxe mohou také využít k navázání kontaktů pro pozdější pracovní vztah.
Vzdělávání je na Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole ukončeno absolutoriem a ziskem označení diplomovaný specialista - DiS. v příslušném oboru vzdělání.

Vyšší odborné školy, VOŠ, vyšší odborná škola, VSA - VOŠ, s. r. o.

Theses

Používáme systém na odhalování plagiátů Theses.cz Odevzdej.cz – U nás se neopisuje

Aktuality

 

PARTNEŘI:

mapa skolstvi

 

logo vsrr

,

img0020

 

plakat

 

diplomnew

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl