Zajímá mě, jaká je cena školného za semestr?
Podle současného ceníku činí školné na jedno období (semestr) u denní formy vzdělávání 10 300,- Kč, u dálkové formy 8 000,- Kč, u kombinované formy 10 300,- Kč. Školní rok má dvě období, tudíž za celý školní rok zaplatíte tuto částku 2x.

Jsou v ceně zahrnuty poplatky za zkoušky?
V ceně školného jsou zahrnuty poplatky za řádné termíny zkoušek, zápočtů a klasifikovaných zápočtů. Opravné termíny jsou zpoplatněny – viz ceník.
V ceně školného nejsou zahrnuty poplatky za vykonání absolutoria – viz ceník.

Na každou zkoušku/zápočet bývají 3 pokusy. Pokud to neudělám na 1.pokus, tak za další pokusy se připlácí?
Za řádný termín zkoušky/zápočtu/klasifikovaného zápočtu se neplatí. Opravné termíny (1., 2. opravný termín, komisionální zkouška) jsou již zpoplatněny a hradí se za každý jednotlivý pokus – viz ceník.

Za co všechno se případně připlácí?
Další zpoplatněné oblasti naleznete v ceníku.

Jaký je poplatek za podání přihlášky?
Za podání přihlášky se hradí poplatek ve výši 200,- Kč – viz ceník.

Školné se platí na celé 3 roky dopředu nebo vždy před začátkem dalšího semestru?
Školné se platí po semestrech, vždy před začátkem semestru.

Má Vaše škola nějakou možnost ubytování?
Naše škola ubytování nezajišťuje, pouze zprostředkovává.

A menza?
Stravování nezajišťujeme.

Je povinný Anglický jazyk nebo je na výběr Anglický jazyk nebo Německý jazyk?
Studuje se pouze anglický jazyk.

Výuka probíhá každý den? Do cca kolika hodin bývá výuka?
Výuka probíhá ve dnech pondělí - čtvrtek od 8.00 do 14.50 hod. Pátky mají studenti volné – samostudium.

Jak moc mohou studenti ovlivnit sestavení rozvrhu?
Sestavení rozvrhu studenti ovlivnit nemohou.

Je v rámci výuky zahrnuta nějaká praxe? Pokud ano, bývá nějaký den v týdnu nebo na konci semestru?
Studenti denní formy konají v každém ročníku sedmitýdenní odboru praxi. V 1. ročníku tato praxe probíhá v letním období, ve 2. a 3. ročníku v zimním období.

Mají studenti povinnou praxi v červenci a srpnu?
Pokud student nevykoná praxi v řádném termínu, koná ji v termínu náhradním během letních prázdnin.

Kam studenti chodí na praxi? Dostanou seznam míst od školy a sami si vyberou nebo si ji studenti zařizují sami? Kolik jí musí mít?
Škola studentům předloží seznam možných míst pro výkon odborné praxe s ohledem na jimi studované zaměření/obor. Na základě tohoto si student místo odborné praxe zvolí sám a škola s danou institucí uzavře smlouvu o výkonu odborné praxe. Praxi je možné volit i v místě svého bydliště s ohledem na možné budoucí zaměstnání.

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl