Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: ADMINISTRATIVA JUSTICE

 

Délka vzdělávání: 4 roky (8 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon činností, které vyžadují na vysoké úrovni (nikoliv však vysokoškolské) znalosti práva a dovednost uplatňovat je při řešení jednodušších nebo dílčích problémů a situací, dále dovednost zpracovávat (dle pokynů i samostatně) právní podklady a právní písemnosti. Cílem zaměření Administrativa justice je příprava studentů pro výkon ucelených agend soudních zapisovatelů, pracovníků na státních zastupitelstvích, justici, advokacii a notářství. Vzdělávání přináší také vhled do soudnictví Evropské unie.

 

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Teorie práva Zk Státověda Zk
Státověda Z Pracovní a živnostenské právo Z
Ekonomie Z Trestní právo hmotné a procesní I Z
Sociologie Z Sociální komunikace
Z
Regionalistika Z Základy práva EU
kZ
  Management veřejného sektoru
kZ
II. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Občanské právo hmotné Z Cizí jazyk Zk
Pracovní a živnostenské právo
kZ Správní právo Zk
Trestní právo hmotné a procesní I kZ Občanské právo hmotné kZ
Správní právo kZ Finance a účetnictví
Z
Hospodářská politika ČR a EU Z Statistika a demografie Z
  Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku) Z
III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Občanské právo procesní Z Latina pro právníky
Z
Občanské právo hmotné Zk Sociologie a psychologie práva
Z
Etika Z Soudnictví, notářství, advokacie, exekutorský úřad v ČR, exekuční řízení kZ
Environmentální problémy
Z Soudnictví EU
Zk
Výpočetní technika
Z Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku) Z

 

IV. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Základy kriminologie kZ Seminář občanského, správního a trestního práva Z
Sociologie a psychologie práva kZ Trestní právo hmotné a procesní II Zk
Občanskoprávní řízení
Zk Absolventský seminář Z
Absolventský seminář Z Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku) Z

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl