V souladu s vydáním MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 03. 2020 bude

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o.

uzavřena ode dne 11. 03. 2020 do odvolání.

Týká se všech forem vzdělávání, včetně školou organizovaných kurzů.

Administrativní záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách na sekretariátu školy ve dnech:

pondělí – čtvrtek od 9 do 13 hodin.

 

Ing. Ondřej Venclík

ředitel

v.r.

Dne 10. 03. 2020 čas 12:00

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl