INFORMACE O ŠKOLE

HISTORIE VSA

 

1. Období 1. 9. 1993 – 31. 8. 1995hist 1

Název školy: Veřejně správní akademie Brno

Studijní středisko - studijní středisko Vyškov

Škola zařazena do sítě škol: 10. 12. 1992 pod č. j.: 24215/92

Zahájení činnosti školy: 1. 9. 1993
Zahájení výuky: 1. 9. 1993

Charakteristika školy: Střední odborná škola, zajišťující maturitní, kvalifikační a specializační studium

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
Ředitel: PhDr. Jiří Venclík
Zástupce ředitele: Dr. František Lukeš

První zpráva o nové škole: RT ROVNOSThist 2


Ve školním roce  1993/1994 byla zahájena výuka:
Čtyřleté maturitní studium
Pomaturitní kvalifikační studium v Brně
Pomaturitní kvalifikační studium ve studijním středisku Vyškov
Dálkové studium v Brně
Dálkové studium ve studijním středisku Vyškov

VSA zabezpečuje v rámci „R“ programu MŠMT ČR přípravu romské populace k přijímacím zkouškám na střední školy.

1994 – schválena Magistrátem města Brna NADACE VSA.

2. Období 1. 9. 1995 – 31. 8. 1997

Název školy: Veřejně správní akademie a Právní gymnázium při VSA               hist 3

Škola zařazena do sítě škol: 23. 2. 1995 pod č. j.:30691/94-61
Zahájení činnosti školy: 1. 9. 1995
Zahájení výuky: 4. 9. 1995

Charakteristika školy:  Nový typ předprofesně orientovaného čtyřletého gymnázia,  připravující žáky cíleně pro studium právnických nebo ekonomicko správních fakult univerzit.

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
Ředitel: PhDr. Jiří Venclík
Zástupce ředitele: Dr. František Lukeš

1. 6. 1995 - první maturity na VSA


Název školy:  Veřejně správní akademie Vyškov

Škola zařazena do sítě škol: 1. 9. 1996 pod č. j. 27652/95-23hist 4
Zahájení činnosti školy: 1. 9. 1996
Zahájení výuky: 1. 9. 1996

Charakteristika školy: Střední odborná škola, zajišťující maturitní a maturitní kvalifikační a specializační studium

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
Ředitel: PhDr. Jiří Venclík

Školní rok 1996/1997:    Zahájeno pomaturitní kvalifikační studium ve Vyškově. Zahájeno dálkové kvalifikační studium ve Vyškově


3. Období 1. 9. 1997 – 31. 8. 2001    

Od 1. 9. 1997 Transformace na obchodní společnost ze zákona (Společnost s ručením omezeným)hist 5

Ze studijních středisek Brno a Vyškov se staly dvě samostatné obchodní společnosti s totožným zřizovatelem a ředitelem

Název školy Brno:  Veřejně správní akademie a Právní gymnázium při VSA, SOŠ a vyšší odborná škola, s. r. o.

Škola zařazena do sítě škol: 25. 9. 1997 pod č. j. 30416/97-61
Zahájení činnosti školy: 1. 9. 1997
Zahájení výuky: 1. 9. 1997    

Charakteristika školy:  Střední a vyšší odborná škola s Právním gymnáziem zajišťující úplně střední odborné, úplně střední a vyšší odborné studium.

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
Ředitel: PhDr. Jiří Venclík – do 30. 11. 2000hist 7
Zástupce ředitele: Dr. František Lukeš – do 30. 11. 2000
Ředitel: Dr. František Lukeš – od 1. 12. 2000
Zástupce ředitele: Ing. Ondřej Venclík – od 1. 12. 2000    

    
Název školy Vyškov:  Veřejně správní akademie, střední a vyšší odborná škola, s. r. o.      
                       


Škola zařazena do sítě škol: 1. 9. 1997 pod č. j. 28805/97-61
Zahájení činnosti školy: 1. 9. 1997
Zahájení výuky: 1. 9. 1997

                        
Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
                  Dr. František Lukeš
Ředitel:  Ing. Ondřej Venclík    hist 9
              
Červen 2001 poslední maturity VSA
   

4. Období od 1. 9. 2001            

Název školy: Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o.
                           
Další místo poskytovaného vzdělávání: Odloučené pracoviště Břeclav

Škola zařazena do sítě škol: 1. 9. 2001 pod č. j. 19 989/2001-21
Zahájení činnosti školy: 1. 9. 2001
Zahájení výuky: 1. 9. 2001

Charakteristika školy: Vyšší odborná škola, poskytující tříleté denní a čtyřletéhist 8
                                    dálkové vzdělávání

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
                  Ing. Ondřej Venclík
Ředitel: PhDr. Jiří Venclík
Zástupce ředitele: Doc. PhDr. Jan Sapák
   

Název školy Vyškov: Veřejně správní akademie - Vyšší odborná škola, s. r. o.    

Škola zařazena do sítě škol: 1. 9. 2001
Zahájení činnosti školy: 1. 9. 2001
Zahájení výuky: 1. 9. 2001

Charakteristika školy: Vyšší odborná škola, poskytující tříleté denní a čtyřleté
                                    dálkové vzdělávání

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
                  Dr. František Lukeš
Ředitel: PhDr. Jiří Venclík
              Ing. Ondřej Venclík – od 1. 2. 2002

              
2003                Akreditace ZOZ – Finanční hospodaření územních samosprávních celků a jeho přezkum

                        Akreditace ZOZ – Evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
    
                        Škola pověřena rekvalifikací pro pracovní činnost „Personalista“.

30. 6. 2005      Ukončení činnosti ředitele školy v Brně Dr. Františka Lukeše


6. Období od 1. 7. 2005 dosud

Název školy: Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s. r. o.

Zřizovatel: PhDr. Jiří Venclík
                  Ing. Ondřej Venclík
                  Mgr. Jiří Venclík
    
Ředitel: Ing. Ondřej Venclík
Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Venclík     

1. 8. 2005 Ředitelem Veřejně správní akademie – Vyšší odborné školy s. r.o. ve Vyškově – Mgr. Jiří Venclík        

1. 9. 2006 Sloučení škol VSA Brno, s. r. o. a VSA Vyškov, s. r. o.

Název školy:  Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s. r. o.

Zřizovatel:   PhDr. Jiří Venclík
                    Ing. Ondřej Venclík
                    Mgr. Jiří Venclík

Ředitel: Ing. Ondřej Venclík
Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Venclík

1. 9. 2011   Ukončení činnosti místa poskytovaného vzdělávání Břeclav

                   Současná místa poskytovaného vzdělávání: Brno, Vyškov

31. 1. 2016 Ukončení činnosti místa poskytovaného vzdělávání Vyškov

                   Současné místo poskytovaného vzdělávání: Brno

 

 

 

 

 

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl