Termíny odevzdání absolventské práce:

Denní forma vzdělávání odevzdá AP v elektronické podobě do Theses nejpozději 3 dny před poslední hodinou ABS. Řádně vytištěnou a svázanou AP odevzdá ve dvou vyhotoveních na poslední hodině ABS.

Dálková forma vzdělávání odevzdá AP v elektronické podobě do Theses nejpozději 3 dny před poslední hodinou ABS. Řádně vytištěnou a svázanou AP odevzdá ve dvou vyhotoveních na poslední hodině ABS.

 

Absolutorium poplatek - poplatek uhraďte v termínu od 1. 5. do 31. 5. kalendářního roku. 

 

Absolutorium - rozvrh ke stažení zde

 

Jmenovité seznamy - rozpis ke stažení zde

 

Rozpis promulgací 2020 - rozpis promulgací ke stažení zde

 

Okruhy k absolutoriu:

Administrativa justice

Veřejná správa

Personální řízení

Konverzační témata z Anglického jazyka pro Veřejnosprávní činnost

Konverzační témata z Anglického jazyka pro Personální řízení

 

Pokyny k vypracování absolventské práce – ke stažení zde

Manuál pro práci se systémem pro odhalování plagiátů Theses pro studentyke stažení zde

Manuál pro práci se systémem pro odhalování plagiátů Theses pro vedoucí a oponentyke stažení zde

 

Šablona k vypracování absolventské práce – ke stažení zde

 

Vzory titulních stran absolventské práce ke stažení zde

 

Vzor projektu absolventské práce - ke stažení zde

 

Vzor posudku vedoucího absolventské práce - ke stažení zde

 

Vzor posudku oponenta absolventské práce - ke stažení zde

 

Témata absolventských prací z minulých let:

Administrativa justice – ke stažení zde

Veřejná správa – ke stažení zde

Personální řízení – ke stažení zde

 

Absolventi:

Seznam absolventů naší VOŠ zde

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl