PRAXE

Možná místa výkonu odborné praxe

vsa slide 5Činnost vykonávaná po dobu odborné praxe musí odpovídat studovanému oboru a zaměření.

Místa výkonu odborné praxe

pro studenty vzdělávacího programu Veřejnosprávní činnost

Městské úřady

Magistráty měst

Obecní úřady

Krajské úřady

Finanční úřady

Katastrální úřady

Správy sociálního zabezpečení

Úřady práce

Soudy

Notářství

Okresní státní zastupitelství

Krajské státní zastupitelství

Vrchní státní zastupitelství

Vzdělávací centra pro veřejnou správu

Advokátní kanceláře

Exekutorský úřad

Probační a mediační služba

Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad

Policie ČR

Kancelář veřejného ochránce práv

Středisko služeb školám

Lesy České republiky

Archivy

Český svaz tělesné výchovy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kanceláře senátorů

Kanceláře poslanců

Celní ředitelství

 

Místa výkonu odborné praxe

pro studenty vzdělávacího programu Personální řízení

Městské úřady     (personální oddělení)

Magistráty měst  (personální oddělení)

Krajské úřady      (personální oddělní)

Právnické osoby  (personální oddělení)

Personální agentury

Veletrhy Brno, a.s.

Randstad, s.r.o.

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl