PRAXE

Možná místa výkonu odborné praxe

vsa slide 5Činnost vykonávaná po dobu odborné praxe musí odpovídat studovanému oboru a zaměření.

 • Městské úřady
 • Magistráty měst
 • Obecní úřady
 • Krajské úřady
 • Finanční úřady
 • Katastrální úřady
 • Správy sociálního zabezpečení
 • Úřady práce
 • Soudy
 • Notářství
 • Okresní státní zastupitelství
 • Krajské státní zastupitelství
 • Vrchní státní zastupitelství
 • Vzdělávací centra pro veřejnou správu
 • Advokátní kanceláře
 • Exekutorský úřad
 • Probační a mediační služba
 • Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad
 • Tiskový odbor úřadu, instituce
 • Policie ČR
 • Informační centrum Magistrátu
 • Informační střediska EU
 • Právnické a fyzické osoby, mající svojí činností vztah ke studovanému oboru či zaměření (např. daňoví poradci)
 • Zdravotní pojišťovny
 • Banky
 • Rádia
 • Rómská střediska
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Středisko služeb školám
 • Lesy České republiky
 • Archivy
 • Personální agentury
 • Veletrhy Brno, a.s.
 • Český svaz tělesné výchovy
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Kanceláře senátorů
 • Kanceláře poslanců

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1
615 00 Brno

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

mapa brno

Informační systém školy

isvos prihl