Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/11 Public Relations

 

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů:Absolvent uvedeného studijního oboru bude připraven pro práci v tiskových agenturách, hromadných sdělovacích prostředcích a pro samostatnou funkci, jejíž podstatou je udržovat styk organizace s veřejností a poskytovat aktuální informace (tiskový mluvčí).

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Český jazyk Z Český jazyk kZ
Marketing Z Marketing kZ
Výpočetní technika Z Výpočetní technika Z
Teorie práva kZ Rétorika a kultura projevu kZ
Právo a etika v marketingu a médiích Zk Právo a etika v marketingu a médiích kZ
Sociální komunikace Z Odborná praxe kZ
Ekonomie Z
Sociologie Z
Politologie Z

 

 

II. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Rétorika a kultura projevu Zk Public relations kZ
Marketingový a mediální výzkum Z Marketingový a mediální výzkum Z
Teorie marketingových komunikací kZ Teorie marketingových komunikací kZ
Technika a technologie prezentací kZ Technika a technologie prezentací kZ
Teorie masové komunikace kZ Teorie masové komunikace kZ
Odborná praxe kZ Žurnalistika kZ
    Seminář žurnalistika Z
    Reklama kZ

 

III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Public relations kZ Public relations kZ
Seminář Public relations Z Seminář Public relations Z
Žurnalistika kZ Žurnalistika kZ
Seminář žurnalistika Z Reklama Zk
Reklama kZ Seminář reklama Z
Seminář reklama Z Psychologie reklamy Z
Psychologie reklamy Z Absolventský seminář Z
Absolventský seminář Z Gender v mediální praxi Z
    Dějiny a teorie propagace Z
    Marketing neziskového sektoru Z

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1
615 00 Brno

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

mapa brno

Informační systém školy

isvos prihl