Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA


Denní forma vzdělávání: 3 roky (6 období)

Kombinovaná forma vzdělávání: 3 roky (6 období)

Dálková forma vzdělávání: 4 roky (8 období)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů územní samosprávy, zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů. Vzdělávání přináší také vhled do veřejné správy Evropské unie.

 

 

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl