Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

Zaměření: ADMINISTRATIVA JUSTICE

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

Zaměření: ADMINISTRATIVA JUSTICE

Denní forma vzdělávání: 3 roky (6 období)

Kombinovaná forma vzdělávání: 3 roky (6 období)

Dálková forma vzdělávání 4 roky (8 období)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon činností, které vyžadují na vysoké úrovni (nikoliv však vysokoškolské) znalosti práva a dovednost uplatňovat je při řešení jednodušších nebo dílčích problémů a situací, dále dovednost zpracovávat (dle pokynů i samostatně) právní podklady a právní písemnosti. Cílem zaměření Administrativa justice je příprava studentů pro výkon ucelených agend soudních zapisovatelů, pracovníků na státních zastupitelstvích, justici, advokacii a notářství. Vzdělávání přináší také vhled do soudnictví Evropské unie.

 

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl