Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů územní samosprávy, zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů. Vzdělávání přináší také vhled do veřejné správy Evropské unie.

Předměty společného základu:

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Teorie práva Zk Teorie práva Zk
Státověda kZ Státověda Zk
Občanské právo hmotné Z Občanské právo hmotné kZ
Sociologie Z Pracovní a živnostenské právo kZ
Sociální komunikace Z Základy práva EU kZ
Ekonomie Z Odborná praxe kZ
Environmentální problémy Z    
II. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo kZ Správní právo Zk
Občanské právo hmotné Z Občanské právo hmotné Zk
Trestní právo hmotné a procesní I kZ Občanské právo procesní Z
Finance a účetnictví Z Trestní právo hmotné a procesní I kZ
Hospodářská politika ČR a EU Z Etika Z
Management veřejného sektoru kZ Finance a účetnictví kZ
Výpočetní technika Z Regionalistika Z
Odborná praxe kZ Statistika a demografie Z
  Výpočetní technika Z

Profilující předměty (studují se v posledním ročníku vzdělávání):

III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo - procesní Zk Správní právo - procesní Zk
Správní právo - zvláštní část kZ Správní právo - zvláštní část Zk
Veřejná správa členských států EU Zk Seminář správního práva Z
Hospodářská a regionální geografie Z Sociální politika kZ
Řízení měst a obcí Z Veřejné finance kZ
Územní plánování a stavební řád Z Absolventský seminář Z
Absolventský seminář Z Základy správy majetku obce - povinně volitelný předmět Z
Odborná praxe kZ Politologie - povinně volitelný předmět

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl