Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: ADMINISTRATIVA JUSTICE

 

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon činností, které vyžadují na vysoké úrovni (nikoliv však vysokoškolské) znalosti práva a dovednost uplatňovat je při řešení jednodušších nebo dílčích problémů a situací, dále dovednost zpracovávat (dle pokynů i samostatně) právní podklady a právní písemnosti. Cílem zaměření Administrativa justice je příprava studentů pro výkon ucelených agend soudních zapisovatelů, pracovníků na státních zastupitelstvích, justici, advokacii a notářství. Vzdělávání přináší také vhled do soudnictví Evropské unie. Dle údajů o nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělávání zveřejněný Národním ústavem pro vzdělávání, byla v dubnu 2018 nezaměstnanost absolventů oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost 2,4 %, což je velice nízká nezaměstnanost.

 

Předměty společného základu:

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Teorie práva Zk Teorie práva Zk
Státověda kZ Státověda Zk
Občanské právo hmotné Z Občanské právo hmotné kZ
Sociologie Z Pracovní a živnostenské právo kZ
Sociální komunikace Z Základy práva EU kZ
Ekonomie Z Odborná praxe kZ
Environmentální problémy Z    
II. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo kZ Správní právo Zk
Občanské právo hmotné Z Občanské právo hmotné Zk
Trestní právo hmotné a procesní I kZ Trestní právo hmotné a procesní I kZ
Hospodářská politika ČR a EU Z Etika Z
Management veřejného sektoru kZ Finance a účetnictví kZ
Výpočetní technika Z Regionalistika Z
Odborná praxe kZ Statistika a demografie Z
Finance a účetnictví  Z Výpočetní technika Z
    Občanské právo procesní Z

Profilující předměty (studují se v posledním ročníku vzdělávání):

III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Latina pro právníky Z Seminář občanského, správního a trestního práva Z
Sociologie a psychologie práva Z Občanskoprávní řízení Zk
Občanskoprávní řízení kZ Trestní právo hmotné a procesní II Zk
Trestní právo hmotné a procesní II kZ Soudnictví, notářství, advokacie, exekutorský úřad v ČR, exekuční řízení kZ
Základy kriminologie Zk Absolventský seminář Z
Soudnictví EU Zk Politologie - povinně volitelný předmět Z
Absolventský seminář Z Základy správy majetku obce - povinně volitelný předmět Z
Odborná praxe kZ    

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl