Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: ADMINISTRATIVA JUSTICE

 

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon činností, které vyžadují na vysoké úrovni (nikoliv však vysokoškolské) znalosti práva a dovednost uplatňovat je při řešení jednodušších nebo dílčích problémů a situací, dále dovednost zpracovávat (dle pokynů i samostatně) právní podklady a právní písemnosti. Cílem zaměření Administrativa justice je příprava studentů pro výkon ucelených agend soudních zapisovatelů, pracovníků na státních zastupitelstvích, justici, advokacii a notářství. Vzdělávání přináší také vhled do soudnictví Evropské unie.

 

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Teorie práva Zk Hospodářská politika ČR a EU Z
Státověda Z Státověda Zk
Pracovní a živnostenské právo Z Občanské právo hmotné Z
Sociologie Z Pracovní a živnostenské právo kZ
Sociální komunikace Z Základy práva EU kZ
Ekonomie Z Regionalistika Z
Environmentální problémy Z Odborná praxe  kZ
Etika Z    
Management veřejného sektoru kZ    

 

II. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo kZ Správní právo Zk
Občanské právo hmotné kZ Občanské právo hmotné Zk
Trestní právo hmotné a procesní I kZ Trestní právo hmotné a procesní I kZ
Statistika a demografie Z Výpočetní technika Z
Odborná praxe  kZ Občanské právo procesní Z
Finance a účetnictví Z    

 

III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Sociologie a psychologie práva Z Občanskoprávní řízení Zk
Občanskoprávní řízení kZ Trestní právo hmotné a procesní II Zk
Trestní právo hmotné a procesní II kZ Soudnictví, notářství, advokacie, exekutorský úřad v ČR, exekuční řízení kZ
Základy kriminologie kZ Absolventský seminář Z
Soudnictví EU Zk Seminář občanského, správního a trestního práva  Z
Absolventský seminář Z Latina pro právníky  Z
Odborná praxe kZ Insolvenční řízení - povinně volitelný předmět  Z
    Politologie - povinně volitelný předmět Z

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1
615 00 Brno

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

mapa brno

Informační systém školy

isvos prihl