Vzdělávací program: 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Absolvent vzdělávacího programu „ Krizové řízení a bezpečnost a BOZP“ nalezne uplatnění v orgánech i organizačních složkách státní správy (např. v orgánech státního dozoru) i územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru České republiky i v dalších složkách integrovaného záchranného systému, na pozicích souvisejících s krizovým řízením, bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále též v malých, středních i velkých soukromých firmách, specializujících se na problematiku bezpečnostních a havarijních služeb. Splňuje též vzdělanostní předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů.Absolvent vzdělávacího programu „ Krizové řízení a bezpečnost a BOZP“ může na trhu práce zastávat zejména tyto specializované pracovní pozice: technik požární ochrany, samostatný koordinační technik, pracovník krizového (operačního a informačního) centra (střediska či štábu), koordinátor krizového plánování, samostatný bezpečnostní technik, odborně způsobilá osoba pro hodnocení a prevenci rizik v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (dále jen BOZP). Dále může být pracovníkem složky integrovaného záchranného systému, zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby i příslušníkem ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru. Dle údajů o nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělávání zveřejněný Národním ústavem pro vzdělávání, byla v dubnu 2018 nezaměstnanost absolventů oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost 2,4 %, což je velice nízká nezaměstnanost.

 

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Management Zk Bezpečnost práce ve stavebnictví kZ
Základy ekonomie
Z Bezpečnost vyhrazených technických zařízení kZ
Základy teorie práva a ústavního práva kZ Živnostenské právo kZ
Bezpečnost práce ve stavebnictví Z Pracovní právo a služební poměry kZ
Bezpečnost vyhrazených technických zařízení Z BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí Zk
Živnostenské právo
Z Cizí jazyk Zk
Pracovní právo a služební poměry Z Teorie a praxe krizového řízení kZ
BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí kZ Odborná praxe  kZ
Cizí jazyk Zk    
Teorie a praxe krizového řízení kZ    

 

II. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Pracovní právo a služební poměry kZ Pracovní právo a služební poměry Zk
BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí kZ BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí kZ
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Teorie a praxe krizového řízení Zk Teorie a praxe krizového řízení kZ
Informační technologie
Z Informační technologie Z
Odborná praxe kZ Aplikovaná sociologie a demografie Z
    Hygiena práce
Z
    Správní právo
kZ
    Aplikovaná psychologie kZ
       

 

III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí kZ BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí Zk
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Teorie a praxe krizového řízení kZ Teorie a praxe krizového řízení Zk
Aplikovaná psychologie kZ Absolventský seminář Z
Základy požární ochrany kZ Sociální a krizová komunikace kZ
Absolventský seminář Z Základy práva Evropské unie kZ
Sociální a krizová komunikace Z Bezpečnostní projekty ve veřejné správě - povinně volitelný předmět  Z
Odborná praxe kZ Informační systémy veřejné správy - povinně volitelný předmět  Z
       

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl