Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení

 

Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení

 

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů:Vzdělávání poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní absolventům se teoreticky i prakticky orientovat v oblasti personálního řízení, metod personální práce a personálního managementu. Výuka je zaměřena na osvojení poznatků v problematice personálního řízení a personální administrativy. Absolvent se orientuje v jednotlivých oblastech personálního řízení, jako jsou personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, jejich přijímání a realizace adaptačního procesu, odměňování zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání a plánování kariéry, jejich rozmísťování, rozvázání pracovního poměru, apod. Absolvent získá teoretické a praktické znalosti pro výkon odborných činností personálního řízení, profesního vzdělávání, činností souvisejících s personálním a sociálním poradenstvím, řízením lidských zdrojů, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky.

 

 I. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Ekonomie Z Občanské právo hmotné kZ
Teorie práva kZ Základy práva EU kZ
Občanské právo hmotné kZ Pracovní právo kZ
Živnostenské právo kZ Personální řízení Zk
Sociální politika a politika zaměstnanosti Zk Odborná praxe kZ
Sociální komunikace Z    
Statistika a demografie Z    
Sociologie Z    

 

II. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Psychologie kZ Psychologie Zk
Správní právo kZ Seminář pracovní právo kZ
Pracovní právo Zk Personální řízení Zk
Personální řízení kZ Výpočetní technika Z
Výpočetní technika Z Metody personální práce kZ
Občanské právo hmotné kZ    
Odborná praxe kZ    

 

III. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Metody personální práce Zk Bezpečnost a ochrana zdraví při práci kZ
Management kZ Metody personální práce Zk
Celoživotní učení a profesní vzdělávání Z Management Zk
Absolventský seminář Z Celoživotní učení a profesní vzdělávání kZ
Odborná praxe kZ Absolventský seminář Z

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl