Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení

 

Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení

 

Délka vzdělávání: 4 roky (8 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Vzdělávání poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní absolventům se teoreticky i prakticky orientovat v oblasti personálního řízení, metod personální práce a personálního managementu. Výuka je zaměřena na osvojení poznatků v problematice personálního řízení a personální administrativy. Absolvent se orientuje v jednotlivých oblastech personálního řízení, jako jsou personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, jejich přijímání a realizace adaptačního procesu, odměňování zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání a plánování kariéry, jejich rozmísťování, rozvázání pracovního poměru, apod. Absolvent získá teoretické a praktické znalosti pro výkon odborných činností personálního řízení, profesního vzdělávání, činností souvisejících s personálním a sociálním poradenstvím, řízením lidských zdrojů, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Ekonomie Z Sociologie Z
Teorie práva kZ Občanské právo hmotné kZ
Občanské právo hmotné Z Živnostenské právo kZ
Statistika a demografie Z Základy práva EU kZ
Sociální politika a politika zaměstnanosti Zk    

 

II. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Psychologie kZ Cizí jazyk Zk
Správní právo kZ Psychologie Zk
Výpočetní technika Z Pracovní právo kZ
Sociální komunikace Z Management kZ
    Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku) Z

 

III. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Pracovní právo Zk Seminář pracovní právo kZ
Personální řízení Zk Personální řízení kZ
Management kZ Metody personální práce kZ
    Management Zk
    Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku) Z

 

IV. ročník

zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Personální řízení Zk Bezpečnost a ochrana zdraví při práci kZ
Metody personální práce Zk Metody personální práce Zk
Celoživotní učení a profesní vzdělávání Z Celoživotní učení a profesní vzdělávání kZ
Absolventský seminář Z Absolventský seminář Z
    Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku) Z

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl