Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA

 

Délka vzdělávání: 4 roky (8 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů územní samosprávy, zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů. Vzdělávání přináší také vhled do veřejné správy Evropské unie.

 

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Teorie práva Zk Státověda Zk
Státověda Z Pracovní a živnostenské právo Z
Ekonomie Z Trestní právo hmotné a procesní I Z
Sociologie Z Sociální komunikace Z
Regionalistika Z Základy práva EU kZ
    Management veřejného sektoru kZ
       
II. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Občanské právo hmotné Z Cizí jazyk Zk
Pracovní a živnostenské právo kZ Správní právo Zk
Trestní právo hmotné a procesní I kZ Občanské právo hmotné kZ
Hospodářská politika ČR a EU Z Finance a účetnictví Z
Odborná praxe Z Statistika a demografie Z
Správní právo kZ Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku)
Z
       
       
III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Občanské právo hmotné Zk Správní právo - procesní Zk
Občanské právo procesní Z Veřejná správa členských států EU Zk
Etika Z Sociální politika Z
Environmentální problémy Z Hospodářská a regionální geografie Z
Výpočetní technika Z Odborná praxe ( lze konat v průběhu celého ročníku)
Z
       

 

IV. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo - procesní Zk Správní právo - zvláštní část Zk
Správní právo - zvláštní část kZ Seminář správního práva Z
Územní plánování a stavební řád Z Veřejné finance kZ
Řízení měst a obcí Z Absolventský seminář Z
Absolventský seminář Z Odborná praxe (lze konat v průběhu celého ročníku)
Z
       

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl