Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

 

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA

Délka vzdělávání: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů územní samosprávy, zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů. Vzdělávání přináší také vhled do veřejné správy Evropské unie.

Předměty společného základu:

 

I. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Teorie práva Zk Regionalistika Z
Státověda Z Státověda Zk
Pracovní a živnostenské právo Z Občanské právo hmotné Z
Sociologie Z Pracovní a živnostenské právo kZ
Sociální komunikace Z Základy práva EU kZ
Ekonomie Z Odborná praxe kZ
Environmentální problémy Z Hospodářská politika ČR a EU  Z
Etika Z    
Management veřejného sektoru kZ    
II. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo kZ Správní právo Zk
Občanské právo hmotné kZ Občanské právo hmotné Zk
Trestní právo hmotné a procesní I kZ Občanské právo procesní Z
Finance a účetnictví Z Trestní právo hmotné a procesní I kZ
Statistika a demografie  Z Výpočetní technika Z
Odborná praxe kZ  

 

Profilující předměty (studují se v posledním ročníku vzdělávání):

III. ročník
zimní obdobíukončeníletní obdobíukončení
Cizí jazyk Zk Cizí jazyk Zk
Správní právo - procesní Zk Správní právo - procesní Zk
Správní právo - zvláštní část kZ Správní právo - zvláštní část Zk
Veřejná správa členských států EU Zk Seminář správního práva Z
Hospodářská a regionální geografie Z Sociální politika kZ
Řízení měst a obcí Z Veřejné finance kZ
Absolventský seminář Územní plánování a stavební řád Z
Odborná praxe  kZ Absolventský seminář Z
    Insolvenční řízení - povinně volitelný předmět Z
    Politologie - povinně volitelný předmět

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl